Statutter for Kretsmesterskapene

§1 Formål
Formålet for kretsmesterskapene er å kåre kretsens beste spillere i alle klasser/grener, samt beste klubblag.

§2 Terminfesting
Kretsmesterskapene terminfestes av kretsstyret etter NDF`s retningslinjer. Alle KM skal avholdes før tilsvarende NM.

§3 Spilleregler
Det spilles etter NDF's til enhver tid gjeldende spilleregler.

§4 Arrangør
Arrangør utpekes i hvert enkelt tilfelle av kretsstyret etter søknad. Søkere kan være enten en klubb eller et samarbeid mellom flere klubber. Søknadsfrist gis i kretsens terminliste. Søker som blir tildelt arrangementet skal ha beskjed senest 4 uker før arrangementsdato. Innbydelse skal ut senest 3 uker før arrangementsdato. Innbydelsen publiseres på kretsens hjemmeside og på kretsens facebook-side. Hvis en eller flere samarbeidende klubber blir tildelt et arrangement så skal klubben(e) sende inn innbydelse til styret i OØDK som igjen publiserer innbydelsen på kretsens hjemmeside og facebook-side. Klubben(e) kan i tillegg publisere innbydelsen på sine egne sider. KM Pentathlon arrangeres av kretsstyret.

§5 Spilleberettigede
Spilleberettigede er alle medlemmer av klubber innenfor Oslo/Østlandet krets, som har betalt fullt medlemskap i Norges Dartforbund.

§6 Minimum deltakerantall
Åpen: 8 single, 8 par, 4 klubblag
Damer: 4 single, 4 par, 2 klubblag
Junior: 4 single, 4 par, 2 klubblag
ParMix: 8 par
TrippelMix: 4 lag
Cricket: 8 Herrer, 4 Damer
Pentathlon: 8 Herrer, 8 Damer

§7 Seeding
KM Single og Cricket: Regjerende mester rankes som nr. 1. Øvrige Seedes etter gjeldende kretsrankingliste. Antall seedete avhenger av puljeantallet.
KM par og KM parmix: Seedes etter gjeldende kretseedingliste ved at parets poengsum legges sammen. Antall seedete par avhenger av puljeantallet.
KM Trippelmix: Seedes etter gjeldende kretsseedingsliste ved at lagets poengsum legges sammen. Antall seedete trippelmix lag avhenger av puljeantallet.
KM Lag: 4 lag seedes etter fjorårets KM-resultat.

§8 Spilleform
Det spilles med høyest mulig antall puljer i alle turneringer med puljespill.
Antall puljer: 1, 2, 4, 8 osv.
Antall spillere pr. pulje: Minimum 3, maksimum 6

KM Single:
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup. De 32 beste går videre til cup.
Det spilles 501 best av 5 leg i alle kamper, unntatt semifinaler 501 best av 7 leg og finaler 501 best av 9 leg.

KM par/parmix og trippelmix:
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup. De 32 beste går videre til cup.
Det spilles 501 best av 5 leg i alle kamper, unntatt finaler 501 best av 7 leg.

KM Klubblag:
Åpen klasse:
Det spilles ren cup, hver lagkamp spilles best av 17 enkeltleg etter oppsett og regelverk for NM klubblag.
Damer:
Her er det 3 spillere på hvert lag
Det spilles ren cup, hver lagkamp spilles best av 9 enkeltleg etter NDF sitt oppsett og regelverk for lagkamper junior.

KM Pentathlon:
Det spilles etter de til en hver tid gjeldende regler for Norsk Pentathlon.
Inntil 10 herrer og 10 damer uttas av kretsstyret blant de 30 beste etter gjeldende kretsseedingsliste.
Nr.1 på juniorseedingen er automatisk kvalifisert.

KM Cricket:
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup.
De 32 beste går videre til cup.
Det spilles etter NDF sine regler for Cricket.
Det spilles best av 3 leg i alle kamper i puljespill, best av 5 leg i cup, unntatt finaler som spilles best av 7.

§9 Spilleavgift:
Single kr. 200.- pr senior deltaker (kr. 75 pr. junior deltaker).
Cricket kr. 200,- pr senior deltaker (kr. 75 pr. junior deltaker).
Par kr. 200.- pr senior par (kr. 100.- pr junior par)
Trippelmix kr. 300.- pr lag (kr. 150,- pr. junior lag)
Lag: kr. 400.- pr lag
Damelag: kr. 300,- pr. lag
Pentathlon: kr. 200.- pr deltaker.

Påmelding er bindende. Dersom en spiller ikke møter, er spillerens klubb ansvarlig ovenfor OØDK for spilleavgiften.

Fordelingsnøkkel:
Singel/cricket
60% til premiering
30% til arrangør
10% til kretsen

Par/parmix:
Kr. 10 pr. spiller/par til kretsen. (5,- for junior)
Kr. 40 pr. spiller/par til arrangør. (20,- for junior)
Kr. 150 pr. spiller/par til premiering. (50,- for junior)

Trippelmix:
Kr. 20 pr. spiller/par til kretsen. (10,- for junior)
Kr. 50 pr. spiller/par til arrangør. (25,- for junior)
Kr. 230 pr. spiller/par til premiering. (115,- for junior)

Lag:
Kr. 20 pr. lag til kretsen.
Kr. 80 pr. lag til arrangør.
Kr. 300 pr. lag til premiering.

Damelag:
Kr. 20 pr. lag til kretsen.
Kr. 80 pr. lag til arrangør.
Kr. 200 pr. lag til premiering.

Pentathlon:
Alt til premiering.

§10 Premiering
KM Single og Cricket: Minnepremier til de 4 beste i hver klasse.
KM par, parmix, trippelmix, og lag: Minnepremier til finalistene i hver klasse.
Overskytende premiebeløp for de respektive klasser går til pengepremier.
KM Pentathlon: Minnepremie og pengepremier til de 3 beste herrer og de 3 beste damer etter følgende fordelingsnøkkel under forutsetning av full deltakelse.

Herrer/Damer:

1. premie: 1000,-
2. premie: 600,-
3. premie: 400,-

 

§11 Loddsalg
Arrangøren(e) har enerett til lotteri og lignende under turneringen.

§12 Endringer
Disse lovene kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall.

Sist oppdatert etter kretstinget 9. februar 2019